The Maritime Institute was established in 1984 with the following objectives:

  1. to conduct legal and multidisciplinary research with focus on oceans and related activities (shipping, ports, fisheries, marine spatial planning…);
  2. to support education in the field of the law of the sea, international and environmental law, port and maritime sciences;
  3. to organize workshops, conferences and symposia;
  4. to provide consultancy to non-academic actors, such as governments, non-governmental organizations and the private sector.
Bib Braunschool

The mission of the Maritime Institute follows the mission of Ghent University, being committed to independent, high quality, critical and novel research, contributing to the internationalization of education and research, and with attention to societal relevance of research.

The Maritime Institute strives to achieve high-quality research output by publishing in peer reviewed international journals and books. The internationalization of research is an obvious objective since research on the marine environment has no physical borders. The Maritime Institute also offers an attractive research environment for its own researchers and for foreign guest researchers.

Gandaius
Event

UITGESTELD: Maritiem Symposium 20/05/2020

24ste Maritiem Symposium: De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

Ten gevolge van de maatregelen n.a.v. de corona crisis, wordt dit symposium uitgesteld naar 2021.

Het lijkt soms of het tijdperk van de voortschrijdende globalisering van de economie stilaan voorbij is. Waar de deur gisteren wijd open stond (al was dat soms vooral in één richting), gaat ze steeds vaker op een minder brede kier staan. De vraag rijst of de wereldhandel aan een herijking toe is. Voor havens en scheepvaart, die de doorgeefluiken van die wereldhandel zijn, kan dat verregaande gevolgen hebben.

Het 24ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent buigt zich over dit thema. In een nieuwe, halfdaagse formule belichten zes sprekers vanuit hun achtergrond de nieuwe uitdaging waar de maritieme wereld voor staat.

Het programma en een update met praktische informatie vindt u hier.

Maritiem Symposium